Dobrodošli pri nas

Združenje asistenca

Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo.

Kdo je opravičen do osebne asistence?

Do osebne asistence je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, s stalnim prebivališčem v RS;
 • da je star od 18 do 65 let;
 • da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
 • da potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Storitve osebne asistence

Storitve osebne asistence so:

washing brush, hand brush, soap-1253976.jpg

Storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika

 • pomoč pri oblačenju in slačenju ter zagotavljanju ustrezne telesne temperature
 • uporabi stranišča oziroma pri odvajanju
 • kopanju in umivanju ter vzdrževanju osebne higiene
cleanliness, maid, maintains-2799475.jpg

Storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih

 • pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju; čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov
 • oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih
wheelchair, disability, paraplegic-1595802.jpg

Spremstvo

 • vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru
 • vožnja avtomobila
 • druga pomoč, ki se nanaša na spremstvo v situacijah, kjer uporabnik pri spremstvu potrebuje pomoč
startup, meeting, brainstorming-594090.jpg

Pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu

Namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev; urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa; 

tin can, speak, talk-238488.jpg

Pomoč pri komunikaciji

 • prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika;
 • tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala

Osebni asistent

Osebni asistent je fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi,  podjemni pogodbi ali kot samostojni podjetnik posameznik, pri čemer mora izpolnjevati sledeče pogoje:

Financiranje

Storitve osebne asistence se financirajo iz strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Uporabnik, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, sofinancira osebno asistenco v višini polovice navedenega prejemka.

V kolikor želite izvedeti več o osebni asistenci: https://www.gov.si/teme/osebna-asistenca/

Spoznajte našo ekipo !

Ekipo KDR – združenje asistenca sestavljajo motivirani in ustvarjalni sodelavci različnih profilov, osebni asistenti, strokovni delavci ter prostovoljci.