Osnovni podatki

KDR – združenje asistenca, so.p.
Sedež: Desnjak 11, 9240 Ljutomer
Davčna: 38181797
Matična: 4119690000
SKD: 94.999 (Dej.d.n.članskih organizacij)
Datum vpisa: 15.01.2020

Poslanstvo

KDR -združenje asistenca so.p. deluje na področju zdravstvenih in socialnih storitev. Smo društvo, ki na način in pod pogoji, ki veljajo za društva in kot jih predpisuje Zakon o Društvih, na področju Republike Slovenije ter v tujini deluje na področju socialnih storitev: osebne asistence, pomoči na domu, dnevnega varstva, socialnega servisa, zdravstvene nege, kreativnih delavnic.

Osnovni namen delovanja društva je z izvajanjem osebne asistence doseči večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo osebam z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo.

Delovanje društva sega tudi na področje nudenje pomoči starejšim na domu, skrb za socialno vključenost starejših in invalidov skozi medgeneracijske in kreativne aktivnosti. V ta namen izvajamo različne aktivnosti, delavnice.

Področja na katerih delujemo

 • pomoč invalidom, starejšim, dolgotrajno bolnim in njihovim svojcem pri različnih težavah, ovirah, obravnavi in negi;
 • izvajanje osebne asistence, pomoči na domu;
 • organiziranje in izvajanje kreativnih delavnic za različne ciljne skupine;
 • svetovanje ter informiranje uporabnikov, svojcev in skrbnikov;
 • individualni razgovori v prostorih KDR – združenje asistenca ali na domu uporabnika;
 • obveščanje in ozaveščanje javnosti o ovirah invalidov in potrebah ostarelih;
 • strokovna obravnava pomoči potrebnim;
 • sodelovanje z drugimi ustanovami, društvi in organizacijami, ki delujejo na področju invalidskega varstva, socialne vključenosti, zdravja, preventive in medgeneracijskega sodelovanja;
 • sodelovanje s sorodnimi organizacijami;
 • organiziranje osnovnih izobraževanj po ZOA za osebne asistente, uporabnike in zakonite zastopnike;
 • seznanjanje svojcev z novimi pristopi in pripomočki, ki omogočajo lažje in bolj kakovostno življenje bolnikov in svojcev;
 • spodbujanje socialnega vključevanja, večje aktivnosti, motiviranje k izvajanju prostočasnih aktivnosti, neformalnega druženja uporabnikov in svojcev z namenom nudenja pomoči, izmenjave izkušenj, izboljšanja socialne vključenosti ter njihove reintegracije;
 • organiziranje prostočasnih aktivnosti in dejavnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa.

Ekipa in vrednote

Ekipo KDR – združenje asistenca sestavljajo motivirani in ustvarjalni sodelavci različnih profilov, osebni asistenti, strokovni delavci ter prostovoljci. Prizadevamo si za celostno obravnavo uporabnikov. Odlikujejo nas večletne izkušnje pri delu s ciljnimi skupinami.

Naše temeljne vrednote so sočutje, solidarnost, razumevanje, etičnost in delovanje v skladu s človekovimi pravicami, zaupnost, pomoč pri iskanju rešitev ljudem v stiski, ohranjanje integritete posameznika, spoštovanje in sprejemanje različnosti vseh ljudi.

Pri svojem delu se  povezujemo s strokovnjaki s področja zdravstva in socialnega varstva. Kakovost dela zagotavljamo z uvajanjem dobrih praks tako domačih kot iz tujine. Zavedamo se, da z mreženjem in kakovostno ponudbo pomoči uporabnikom in njihovim svojcem uresničujemo koncept prijaznega in dostopnega okolja  za ovirane, obolele, onemogle in pomoči potrebne, da lahko čim dlje ostanejo v svojem domačem okolju in imajo svoje najbližje v svoji bližini.

 

Dragica Kosmajer

zastopnica in usklajevalka osebne asistence
Dragica Kosmajer je Dipl. Socialna Gerontologinja (UN), ima 33 let delovnih izkušenj tako na področju zdravstva kot na področju socialnega varstva.

Obiskovala je srednjo Zdravstveno šolo v Rakičanu in nadaljevala študij na ALMA MATER EUROPEA (ECM), kjer je pridobila naziv SOCIALNE GERONTOLOGINJE , nakar je nadaljevala študij na VISOKI ZDRAVSTVENI ŠOLI V CELJU mag. smer Paliativna oskrba. Skozi kariero se je srečevala z različnimi socialnimi stiskami duševno motenih oseb, starejših in invalidov, ki so jo motivirali, da se je odločila za samostojno poslovno pot individualnega, holističnega pristopa obravnave uporabnika v domačem okolju.

Delovne izkušnje je nadgrajevala na različnih področjih. Sprva negovalka v zavodu, pozneje kot medicinska sestra v bolnišničnem in institucionalnem okolju., kjer je pridobila ogromno izkušenj iz zdravstvene nege obolelih, invalidnih in ostarelih. V delovnem okolju je povezovala teorijo in prakso skozi mentorstvo v učnem okolju, paliativnem procesu, vodenju skupin starih ljudi za samopomoč…Verjame, da glede na izkušnje, doživljanje posameznika ter pridobljeno znanje lahko uporabnikom osebne asistence ponudi največ, kar si seveda sam želi in pričakuje od vsakdana. Trudi se sprejemati drugačnost posameznika ter sledi strategiji kakovosti in odličnosti storitev.

Petra Razlag

Strokovna vodja izvajanja osebne asistence

PETRA RAZLAG, univ. dipl. socialna pedagoginja, ima več kot 14 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva.

Obiskovala je Gimnazijo Ptuj in nato nadaljevala študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je pridobila naziv univ. dipl. socialna pedagoginja. Po končanem študiju se je zaposlila v Društvu varnega zavetja Pomurja, kjer je kot strokovna delavka v Varni hiši Pomurja več kot deset let pomagala žrtvam nasilja v družini, delovne izkušnje na področju dela z invalidi pa je pridobivala v VDC Murska Sobota, kjer je bila zaposlena kot skupinska habilitatorka v bivalni enoti Črešnjevci.  

Tekom svoje poklicne poti se je redno izobraževala na različnih področjih, trenutno je tudi vključena v usposabljanje za supervizorko na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani.

Delo z ljudmi jo izredno veseli, ravno zato rada dela na področju osebne asistence, kjer ji je omogočeno izvajanje individualne obravnave vsakega posameznika. Tako z uporabniki in osebnimi asistenti rada gradi na dobrem in zaupanja vrednem odnosu katerega namen je izboljšanje kvalitete življenja posameznika. Pri delu daje poudarek na spoštljivi komunikaciji ter spoštovanju človekovega dostojanstva. Na morebitne težave gleda kot na izzive, ki ponujajo nove izkušnje, priložnosti za učenje ter kreativne rešitve. Predvsem se rada usmerja na pozitivne vidike življenja.